ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI VE BAĞLI TÜM DAİRELERİNİN YASA, TÜZÜK VE YÖNETMELİKLERİ

ÇALIŞMA DAİRESİ'NİN UYGULANMASINDAN DOĞRUDAN SORUMLU OLDUĞU YASA, TÜZÜK, VE YÖNETMELİKLER

SOSYAL SİGORTALAR DAİRESİ'NİN UYGULANMASINDAN DOĞRUDAN SORUMLU OLDUĞU YASA, TÜZÜK VE YÖNETMELİKLER

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURIYETI CUMHURIYET MECLISI TARAFINDAN ONAYLANAN ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ(İLO) SÖZLEŞMELERI (KONVANSIYONLAR)