BİLGİ EDİNME    

Bilgi edinme hakkı,  dünyada demokratik yönetim ilkesinin vazgeçilmez bir parçası olarak görülmektedir. Ayrıca, birçok insan hakkının kullanılmasının ön koşulu olan önemli bir insan hakkı olarak kabul edilmektedir. Bu hak ülkemizdeki demokratikleşme süreçlerinin önemli bir parçasını oluşturmaktadır.

İdarenin elinde olan bilgi ve belgeleri demokratik ve şeffaf yönetim gereği; eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmasına ilişkin  yürürlüğe girmiş olan 12/2006 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Yasası çerçevesinde,  Çalışma  ve Sosyal  Güvenlik Bakanlığı vatandaşların  bilgi edinme başvurularını kabul etmektedir.

Herkes bilgi edinme hakkına sahiptir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde ikamet eden yabancılar ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde faaliyette bulunan yabancı tüzel kişiler, BİLGİ EDİNME YASASIndan yararlanabilir.

BİLGİ EDİNME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR

Bilgi edinme başvurusu, başvuru sahibinin adı ve soyadı, imzası, oturma yeri veya iş adresini; başvuru sahibi tüzel kişi ise tüzel kişinin unvanı ve adresi ile yetkili kişinin imzasını ve yetki belgesini  içeren DİLEKÇE  ile veya Online Forumla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na  yapılır.

Başvurunun yapıldığı kurum;  erişimine olanak sağladığı her bir bilgi ve belge için, başvuru sahibinden, BİLGİ VE BELGEYE ERİŞİM ÜCRETLERİ TÜZÜĞÜ’nde belirlenen miktarda bir ücret  tahsil etmektedir. Tüzükte,  bilgi veya belgenin maliyeti:

·        Bilginin kişisel amaçlı olarak kullanılması;

·        Bilginin bilimsel amaçlı olarak kullanılması;

·        Bilginin ticari amaçlı olarak kullanılması;

·        Bilginin haber olarak basın örgütleri tarafından kullanılması;

·        Bilgi ve belgeye erişim sağlanırken İdarenin yaptığı çalışma,  araştırma, inceleme ve analizler

kriterlerlerine bağlı olarak ücretlendirilmektedir.

Bilgi veya belgeye erişim 30  gün içinde sağlanır. Bu durumda, bilgi ve belgeye erişimin otuz gün içinde sağlanacağı, gerekçesiyle birlikte başvuru sahibine yazılı olarak ve on beş iş günlük sürenin bitiminden önce bildirilir.

Bilgi ve belgeye erişim

sağlanırken idarenin yaptığı

çalışma, araştırma, inceleme

ve analizler

Bilginin

kişisel

amaçlı

olarak

kullanılması

Bilginin

bilimsel

amaçlı olarak

kullanılması

Bilginin haber

olarak basın

örgütleri tarafından

kullanılması

Bilginin

ticari amaçlı

olarak

kullanılması

4 saate kadar

15 TL

10 TL

15 TL

30 TL

İlave her saat için

5 TL

5 TL

5 TL

10 TL

A4 fotokopi siyah-beyaz her

sayfa için

0,50 TL

0,50 TL

0,50 TL

1 TL

A4 fotokopi renkli her sayfa

için

1 TL

1 TL

1 TL

2 TL

A3 fotokopi siyah-beyaz her

sayfa için

1 TL

1 TL

1 TL

2 TL

A3 fotokopi renkli her sayfa

için

2 TL

2 TL

2 TL

3 TL

Talep edilen bilgi veya belge

kroki, plan, film, CD, DVD,

harita ve bunun gibi bilgi ve

belgeye erişim ise

10 TL

10 TL

10 TL

20 TL

Talep edilen bilgi veya

belgenin aslının incelenerek

not alınması veya içeriğinin

görülmesi veya işitilmesi

halinde başvurana nezaret

edilen her saat için

5 TL

5 TL

5 TL

10 TL

 Bilgi Edinme Hakkı’nın kullanılmasına ilişkin kararlar ve İdare tarafından verilen ret kararına karşı bilgi edinme başvurusunda bulunan itirazlar, Başbakanlığa bağlı Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirilmektedir.

 Bilgi Edinme Hakkı Yasası
 Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu’nun Görev ve Çalışmasına İlişkin Usul ve Esaslar Tüzüğü
 Bilgi Edinme Başvurularına İlişkin Usul ve Esaslar Tüzüğü  Bilgi veya Belgeye Erişim (Ücretler) Tüzüğü  Bilgi Edinme Başvuru Formu