KENDİ NAM VE HESABINA ÇALIŞANLAR İLE KÜÇÜK İŞLETME SAHİBİ ESNAF VE ZANAATKÂRLARA SOSYAL GÜVENLİK DESTEĞİ PROJESİ

 

AMAÇ:

 • Kendi nam ve hesabına çalışanlara Sosyal Sigortalar Dairesine borçlarını ödeyebilmesi için kredi sağlanması
 • Küçük işletme sahibi esnaf ve zanaatkârlara Sosyal Sigortalar Dairesine borçlarını ödeyebilmesi için kredi sağlanması
 • Kendi nam ve hesabına çalışanlara Sosyal Güvenlik desteği sağlanması
 • Küçük işletme sahibi esnaf ve zanaatkârlara Sosyal Güvenlik desteği sağlanması
KAPSAM:
Proje iki yönlü uygulanacaktır;
 1. Kendi nam ve hesabına çalışanlar ile küçük işletme sahibi esnaf ve zanaatkârlara düşük faizli uzun vadeli kredi sağlanması
 2. Kendi nam ve hesabına çalışanlar ile küçük işletme sahibi esnaf ve zanaatkârlara Sosyal Güvenlik desteği sağlanması
 KİMLER YARARLANDIRILACAK:
 • Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar
 • Kendi dahil en fazla 5 kişi istihdam eden küçük işletme sahibi esnaf ve zanaatkârlar
 UYGULAMA:
Kendi Nam Ve Hesabına Çalışanlar İle Küçük İşletme Sahibi Küçük Esnaf Ve Zanaatkârlara Sosyal Sigorta Borçlarının Ödenebilmesi İçin Faiz İadeli Kredi
 • Sosyal Sigortalar Dairesine borcu olan ve yatırımlarını aksatan, kendi nam ve hesabına çalışanlar ile işveren dâhil en çok 5 (beş) çalışanı olan küçük işletme sahibi küçük esnaf ve zanaatkârlara 50,000.-Türk Lirasına kadar düşük faizli kredi kullandırılacaktır.
 • Azami kredi limiti 50,000.-Türk Lirası olup ilk 3 ay ödemesiz 48 ay (4 yıl) vadeli olacaktır.
 • Faiz oranı azalan bakiye üzerinden yıllık %13 olup, %4’ü kredi kullanan tarafından, %9’u ise Faiz Farkı Fonundan karşılanacaktır.
 • Kredi, işveren ve çalışanlarının adında görülen işyerinin tüm borcunun ödenmesinde kullanılacaktır ve banka tarafından doğrudan Sosyal Sigortalar Dairesine aktarılacaktır.
 • Kredi, Maliye Bakanlığı ile protokol imzalayan bankalar aracılığıyla kullandırılacaktır.
Kendi Nam Ve Hesabına Çalışanlar İle Küçük İşletme Sahibi Küçük Esnaf Ve Zanaatkârlara Sosyal Güvenlik Desteği
 •  Sosyal Sigortalar Dairesine borcu olmayan, İhtiyat Sandığı Dairesine ise borcu olmayan veya borcunu yapılandırmış kendi nam ve hesabına çalışanlar ile işveren dâhil en çok 5 (beş) çalışanı olan küçük işletme sahibi küçük esnaf ve zanaatkârlara Sosyal Güvenlik desteği sağlanacaktır.
 • Sosyal Güvenlik desteği, İşverenin çalışan için yatırmak zorunda olduğu Sosyal Sigorta/Sosyal Güvenlik priminin ve İhtiyat Sandığı depozitinin %50’si ile kendi nam ve hesabına bulunduğu yaş itibarıyla yatırmak zorunda olduğu Sosyal Sigorta/Sosyal Güvenlik en alt prim basamağının karşılığının %50’si şeklinde sağlanacaktır.
 • Kendi nam ve hesabına çalışanlar ile küçük işletme sahibi küçük esnaf ve zanaatkârlara sağlanacak Sosyal Güvenlik Desteği 18 ay süreli olacaktır.