GENÇLERİN İSTİHDAMININ DESTEKLENMESİ PROJESİ

AMAÇ:
 • Gençlerin işgücü piyasasına girişini teşvik etmek
 • Çalışma yaşamına adaptasyonlarını kolaylaştırmak
 •  İş tecrübesi edinmelerine, mesleklerini geliştirmelerine olanak sağlamak
 •  Yeni iş bağlantıları kurmalarına imkân yaratmak
KAPSAM:

Proje iki yönlü uygulanacaktır;
 1. Üniversite, Meslek Yüksekokulu ve Meslek Lisesi mezunlarının istihdamının desteklenmesi
 2. Öğrencilerin Kısmi Zamanlı (Part-Time) istihdamının desteklenmesi
 
KİMLER YARARLANDIRILACAK:
 • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı 30 yaşını doldurmamış Üniversite, Meslek Yüksekokulu ve Meslek Lisesi mezunları ile öğrenciler
 • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde faaliyet gösteren ve Sosyal Sigortalar Dairesi ve İhtiyat Sandığı Dairesi’ne borcu olmayan veya borçları yapılandırılmış olan kamu kurum ve kuruluşları dışındaki gerçek veya tüzel kişiliğe sahip işverenler.

UYGULAMA:

Yeni İstihdam Edilen Üniversite, Meslek Yüksek Okulu ve Meslek Lisesi Mezunları İçin Ücret Desteği;
 • Meslek liselerinden, meslek yüksekokullarından ve üniversitelerden yeni mezun olan veya mezuniyet sonrası askerliğini yapıp yeni terhis olan ve istihdam tarihinde 30 yaşını doldurmamış olan gençlerin, mezuniyetten sonra veya terhisten itibaren 1 yıl içinde istihdam edilmesi halinde; Sosyal Güvenlik desteğinin yanı sıra, uygulama kurallarına bağlı olarak istihdam tarihinden itibaren 18 ay süreyle, istihdam edilen kişinin net ücretinin %30’u oranında ücret desteği sağlanacaktır.
 • Ücret desteği yapılabilmesi için; çalışanın brüt ücretinin brüt asgari ücretin %15 artırılmasıyla hesaplanan miktardan az olmaması ve ücretin banka hesabına yatırılmak suretiyle ödenmesi koşuldur.
 • Bu destek amaçları bakımından ücret destek ödemesi kapsamında değerlendirilecek çalışan sayısı işyerinde tam zamanlı çalışan sayısının %25’inden fazla olamaz ve ücret desteğinin aylık üst limiti istihdam edilen her kişi için aylık 900.- (dokuzyüz) Türk Lirasını geçemez.
 
Yeni İstihdam Edilen Öğrenciler İçin Ücret Desteği;
 • Okul Döneminde Kısmi ve Yaz Döneminde Kısmi Zamanlı veya Tam Zamanlı
 • 30 yaşını doldurmamış öğrencilerin okul döneminde Kısmi Zamanlı (Part-Time), Yaz Döneminde (Haziran – Eylül) ise Tam Zamanlı veya Kısmi Zamanlı istihdam edilmesi halinde; Sosyal Güvenlik desteğinin yanısıra, uygulama kurallarına bağlı olarak istihdam edilen kişinin net ücretinin %25’i oranında ücret desteği sağlanacaktır.
 • Ücret desteği yapılabilmesi için; çalışanın brüt ücretinin brüt asgari ücretin %5 artırılmasıyla hesaplanan miktardan az olmaması ve ücretin banka hesabına yatırılmak suretiyle ödenmesi koşuldur.
 • Bu destek amaçları bakımından yapılacak ücret destek ödemesi kapsamında değerlendirilecek çalışan sayısı işyerinde tam zamanlı çalışan sayısının %20’sinden fazla olamaz ve ücret desteğinin aylık üst limiti istihdam edilen her kişi için aylık 550.- (beşyüzelli) Türk Lirasını geçemez.