MİSYON

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, çağdaş bir çalışma yaşamı oluşturmayı, işsizliği azaltmayı, çalışanların refahını ve çalışma koşullarını geliştirmeyi, sürdürülebilir, adil bir sosyal güvenlik sistemini yaratmayı, endüstriyel ilişkilerde düzenleyici ve arabulucu olarak çalışmayı, sendikalaşmanın önündeki engelleri kaldırmayı ve korunmaya muhtaç kişiler ile dezavantajlı grupların sosyal yaşama eşit katılımını sağlamayı kendine misyon edinmiştir.

VİZYON

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Anayasa, temel insan hak ve özgürlükleri   ile Avrupa Birliği normlarına uygun olarak; çalışma, sosyal güvenlik ve sosyal hizmetler konusundaki çalışmaların geliştirilmesini, buna bağlı olarak yapılan hizmetlerin etkinleştirilmesini, yasal düzenlemelerin yenilenmesini hedeflemektedir.

Engelli istihdamının arttırılması, iş sağlığı ve güvenliği bilincinin yerleştirilmesi,kayıt dışı çalışmanın  azaltılması ve önlenmesi ile korunmaya muhtaç çocuklar,gençlere verilen hizmetler başta olmak üzere toplumsal hizmetlerin  geliştirilmesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın öncelikli hedefleri arasında yer almaktadır.